ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

De algemene leveringsvoorwaarden

Al onze diensten en poducten zijn de Uniform Voorwaarden Horeca van toepassing.

www.khn.nl/uvh-nl